România frumoasă: Rezervaţia naturală avifaunistică Iezeru din Lunca Dunării

1

Rezervaţia Iezeru am descoperit-o din întâmplare la o plimbare prin judeţul Călăraşi. Nu auzisem de ea, dar am căutat apoi informaţii pe internet şi am aflat mai multe.

Este amplasată în Lunca Dunării, comuna Cuza Vodă, judeţul Călăraşi şi are o suprafaţă de 2 877 ha, dintre care 530 ha – luciu de apă, iar 2 347 ha- terenuri agricole. Căi de acces: DN 3A, drumuri municipale şi locale.
Lacul face parte din coridorul Via Pontica, coridor de migraţie a păsărilor protejate precum pelicanul creţ, pelicanul comun, cormoranul pitic, gâsca cu gât roşu, corcodelul cu gât roşu, barza albă, barza neagră, gâsca, raţa roşie, egreta mică.

7

6

 

11

9

5

Rezervaţia se află în partea central estică a judeţului Călăraşi, ocupând lunca stânga a Dunării în zona unde Braţul Borcea se desparte de aceasta. Aria naturală se suprapune sit-ului Natura 2000 – Iezerul Călăraşi şi a fost declarată arie protejată prin Hotărârea de Guvern Nr.2151 din 30 noiembrie 2004, iar începând din iulie 2012 este protejată prin Convenţia Ramsar ca zonă umedă de importanţă internaţională.

15

13

10

4

12

Aria protejată cuprinde o zonă umedă de câmpie (luciu de apă, ape curgătoare, lacuri, mlaştini, stufărişuri, pajişti, turbării, terenuri agricole), ce adăposteşte şi asigură condiţii de cuibărit, hrană şi vieţuire pentru mai multe specii de păsări migratoare şi de pasaj, dintre care unele rare şi protejate prin lege: lebăda de iarnă(Cygnus cygnus), barza albă (Ciconia ciconia), chira neagră (Chlidonias niger), gârliţa mare(Anser albifrons), gâsca cu piept roşu (Branta ruficollis), prundaş de sărătură (Charadrius alexandrinus), egreta mică (Egretta garzetta), egreta albă (Egretta albă), piciorongul (Himantopus himantopus), bătăuşul (Philomachus pugnax), cioc-întors (Recurvirostra avosetta), chira de baltă (Sternă hirundo), ferestras mic (Mergus albellus), fluierar de mlaştină (Tringa glareolă) şi a speciilor care cuibăresc în rezervaţie: stârcul purpuriu (Ardea purpurea) şi raţa roşie (Aythya nyroca), precum şi a câtorva care iernează aici: pelicanul comun (Pelecanus onocrotalus), ţigănuşul (Plegadis falcinellus), sau lopătarul (Platalea leucordia). (sursa: wikipedia)
Am reuşit să fac câteva poze, dar calitatea lasă de dorit. Nici n-am putut să mă apropii prea mult de păsări pentru că nu eram echipată corespunzător şi oricum zburau când mă apropiam prea mult de ele. Trebuie să mergi echipat acolo, cu cizme sau să ai barcă să te plimbi pe ape. Foarte frumoasă locaţia! Seamănă cu Delta Dunării.

8

14

3

16

19

20

21

22

Advertisements

Lasa un comentariu

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s