Despre Bid Bond, avantaje şi o recomandare

BID BOND este asigurarea de garanţie pentru participarea la licitaţie şi este un instrument de garantare care este solicitat oricărui ofertant ce intenţionează să participe la o procedură de atribuire pentru un contract de achiziţie publică. Reprezintă o alternativă la Scrisoarea de Garanţie Bancară sau la viramentul bancar în favoarea autorităţii contractante, pentru participarea la licitaţii.

Scopul garanţiei de participare la licitaţie este de a proteja autoritatea contractantă, adică organizatorul licitaţiei faţă de un eventual comportament necorespunzător al ofertantului, în timpul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică.

Care sunt avantajele Asigurării de Garanţie pentru participarea la licitaţie?

1. facilitarea participării la licitaţiile publice;

2. deblocarea sumelor constituite ca garanţie de participare;

3. neafectarea capitalului de lucru, prin neconstituire de cash colateral;

4. timp redus de emitere a garanţiei, faţă de procedurile bancare.

5. costuri reduse.

În ceea ce priveşte riscurile asigurate, autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii de executare a garanţiei de participare la licitaţie dacă ofertantul îşi retrage oferta depusă în perioada de valabilitate a acesteia, dacă ofertantul refuză să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei, dacă ofertantul desemnat câştigătorul licitaţiei nu reuşeşte să constituie garanţia de bună execuţie sau în cazul în care ofertantul depune o contestaţie la CNSC (Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor), iar aceasta este considerată nefondată de către CNSC. În urma respingerii contestaţiei formulate de către ofertant se vor reţine sumele precizate la art. 2781 alin. 1 litera d) din OUG 34/2006.

Contractul de asigurare se încheie pe perioada de valabilitate a ofertei şi se poate prelungi în schimbul plăţii de către Asigurat a unei prime de asigurare calculată pentru perioada de valabilitate prelungită, perioada maximă de Asigurare fiind de 6 de luni.

Garanţii: Asiguratul trebuie să prezinte în original un bilet la ordin avalizat de administratorul societăţii pentru întreaga suma asigurată. Biletul la ordin va fi însoţit de fişa de specimene de semnături de la bancă, certificată la zi de bancă, pentru conformitate cu originalul.

Pentru a vedea ce documente aveţi nevoie şi care este cadrul legal sau dacă aveţi întrebări/nelămuriri, îţi recomand să apelezi la serviciile broker-ului de asigurare Bid Bond. Promptitudine (cel puţin o soluţie în următoarele 24h), consiliere personalizată, costuri competitive şi flexibilitate. Consultanţă gratuită la: 0360-102.102.

logobid
Există şi un instrument de garantare solicitat companiilor care semnează un contract de achiziţie publică. Este vorba de PERFORMANCE BOND  – Garanţia de bună execuţie. Această garanţie reprezintă un angajament ferm şi irevocabil asumat de Asigurator în numele Asiguratului privind plata în favoarea Beneficiarului a unei despăgubiri în limita sumei asigurate, în situaţia în care Asiguratul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract.

Beneficiarul contractului are astfel la dispoziţie o garanţie certă care îl protejează faţă de riscul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale asumate de Asigurat prin contract pe toată perioada derulării acestuia.

Beneficiarul are dreptul de a cere despăgubiri de la Asigurator în baza poliţei de garanţie de bună execuţie până la limita sumei asigurate, dar nu mai mult decât limita prejudiciului creat în cazul executării defectuoase a obligaţiilor asumate de Executant. Condiţia prealabilă emiterii unei pretenţii de despăgubire este ca Beneficiarul să fi înştiinţat Asiguratul/ Executantul cu privire la obligaţiile contractuale neonorate şi termenul de remediere a acestora.

Perioada maximă de Asigurare este de 60 de luni.

Avantajele Asigurării de Garanţie de bună execuţie sunt:

1. facilitarea executării lucrărilor contractate;

2. deblocarea sumelor constituite ca garanţie de bună execuţie;

3.  neafectarea capitalului de lucru, prin neconstituire de cash colateral;

4.  timp redus de emitere a garanţiei, faţă de procedurile bancare.

5.  costuri reduse.

În completarea asigurării de bună execuţie Performance Bond, vine Asigurarea de bună execuţie pentru perioada de notificare a defectelor, asigurarea de întreţinere şi mentenanţă – MAINTENENCE BOND – GARANTIA DE MENTENANTA. Aceasta acoperă perioada de întreţinere post execuţie, dacă această perioadă a fost prevăzută în contractul iniţial.

Scopul Garanţiei de Bună Execuţie aferentă perioadei de notificare a defectelor (Maintenance Bond) este de a asigura Beneficiarul că Asiguratul/Executantul va remedia orice defecte apărute după finalizarea contractului sau îşi va îndeplini toate obligaţiile contractuale ce derivă din clauzele contractului ce fac referire la perioada de notificare a defectelor.

Garanţia de mentenanţă se poate încheia odată ce contractul a fost executat şi nu mai devreme de semnarea procesului-verbal de predare-primire între executant şi beneficiar. Ca o regulă, garanţia de mentenanţă se încheie pentru perioada de garanţie acordată de executant beneficiarului în contractual iniţial.

Garanţii colaterale: Asiguratul trebuie să prezinte în original un bilet la ordin avalizat de administratorul societăţii pentru întreaga suma asigurată sau o filă CEC sau un alt instrument de garantare.

Perioada maximă de Asigurare este de 60 luni. În cazuri de excepţie această garanţie poate fi încheiată pentru perioade de până la 15 ani cu respectarea anumitor condiţii.

Avantajele Asigurării de Garanţie de mentenanţă sunt:

– facilitarea executării lucrărilor contractate;
– deblocarea sumelor constituite ca garanţie de mentenanţă;
– neafectarea capitalului de lucru, prin neconstituire de cash colateral;
– timp redus de emitere a garanţiei, faţă de procedurile bancare.
– costuri reduse

În continuare voi vorbi despre Advance Payment Bonds, garanţia de restituire a avansului. Aceasta garantează restituirea de către debitor a sumelor pe care creditorul le-a plătit sub formă de avans pentru prestarea serviciilor sau achiziţionarea unor produse.

Conform HG 635 / 2011, acordarea avansurilor din fondurile publice se va face în baza constituirii în favoarea Autorităţii Contractante a unui instrument de garantare pentru utilizarea corepunzatoare a avansului acordat. Garanţia de returnare a avansului este solicitată pentru protejarea Autorităţii Contractante, faţă de riscul utilizării necorespunzătoare şi nereturnării avansului plătit de acesta, în situaţiile în care Asiguratul nu îşi execută obligaţiile de justificare/utilizare a avansului acordat. Beneficiarul poate solicita despăgubiri în baza poliţei de Asigurare în cazul în care Asiguratul nu a finalizat execuţia şi nu a justificat utilizarea avansului, respectiv nu a returnat Beneficiarului contravaloarea avansului neutilizat conform prevederilor Contractului.

Această formă de Asigurare poate fi utilizată în contractele cu Autorităţile publice, în contractele de finanţare din fonduri europene precum şi în contractele comerciale. Perioada maximă de asigurare este de 36 de luni.

Garanţii – Asiguratul trebuie să prezinte în original un bilet la ordin avalizat de administratorul societăţii pentru întreaga sumă asigurată sau o filă CEC sau un altinstrument de garantare.

Referitor la costuri,prima de asigurare aferentă unei poliţe de garanţii de participare la licitaţii ( BID BOND) variază în funcţie de bonitatea societăţii şi cuantumul garanţiei solicitate. Cota de prima aplicabilă este de regulă ( în condiţiile îndeplinirii criteriilor de bonitate solicitate de asigurători) invers proporţională cu suma asigurată. De asemenea, această cota de primă este ajustată şi în funcţie de istoricul asiguratului în societatea de asigurare.

Trebuie menţionat că poliţa de asigurare sau oricare dintre celelalte două forme de prezentare a garanţiei solicitate de Autoritatea contractantă au aceeaşi  valoare ca şi scrisoarea de garanţie bancară.

Cât despre durata de emitere a unei poliţe, pentru asiguraţii care nu au mai fost analizaţi din punct de vedere al bonităţii în societatea de asigurare, perioada de analiză poate fi de 3-5 zile lucrătoare, iar după ce această analiză a fost făcută, orice altă solicitare se poate rezolva în 24-48 ore în funcţie de societatea de asigurări la care s-a făcut cererea.

Advertisements

Lasa un comentariu

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s